Angel – duchowość, wrażliwość na świat wewnętrzny, oraz upatrywanie przyszłości w rozwoju etycznym/duchowym człowieka to główne przymioty archetypu anioła.

Archetyp anioła reprezentuje osobę która spogląda poza materialny horyzont rzeczywistości i dostrzega jej duchowe aspekty.

Anioły to osoby, które żyją wartościami duchowymi a świat materialny postrzegają najczęściej jako zmaterializowany przejaw rzeczywistości duchowej lub przynajmniej jej fragmentu.
Anioły są świadome wyborów moralnych jakich musi dokonywać człowiek na swojej drodze życia oraz ich konsekwencji także duchowych – dlatego wysoka moralność i etyka są zazwyczaj ważnymi wartościami którymi kieruje się archetyp anioła.

Anioły jednak bywają różne. Jedne z nich duchowe wartości postrzegą w sposób bardzo otwarty i luźny, nie przywiązując większej uwagi do konkretnej ścieżki, inne zaś obrawszy konkretną drogę swojego rozwoju duchowego stawiają na pierwszym miejscu reprezentowane przez nią wartości i zasady. Uduchowienie jednak jest punktem wspólnym archetypu anioła i pozwala mu dostrzegać cały nowy obszar w świecie w którym żyjemy, patrząc nań przez pryzmat świata duchowego. Dla aniołów wszystko ma dodatkowe znaczenie i duchowy wymiar.

Anioły bardzo często są poszukiwaczami duchowymi, zdając sobie sprawę z tego, że człowiek wciąż dostrzega tylko mały fragment otaczającej go rzeczywistości. Anioły starają się tą ukrytą rzeczywistość poznawać i używać do wrastania na poziomie duchowym. Umysł i dusza to dla anioła niemal jedno gdyż swój świat wewnętrzny traktuje jak świątynię w której pragnie osiągać doskonałość.

2 Heroes Date Team